Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 220VDC; 7A; DILM7

DILM7-01(220VDC)_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 220VDC; 7A; DILM7

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 220VDC; 7A; DILM7

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 220VDC; 7A; DILM7

Both comments and trackbacks are currently closed.