Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 5VDC; Iεπαφών max: 2A; SMD

G6S-2F 5VDC_Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 5VDC; Iεπαφών max: 2A; SMD

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 5VDC; Iεπαφών max: 2A; SMD

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 5VDC; Iεπαφών max: 2A; SMD

Both comments and trackbacks are currently closed.