Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VDC; 15A; DILM15

DILM15-10(24VDC)_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VDC; 15A; DILM15

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VDC; 15A; DILM15

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VDC; 15A; DILM15

Both comments and trackbacks are currently closed.