Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 230VAC; 16A; IP20

GMC-16M 230VAC 1B_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 230VAC; 16A; IP20

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 230VAC; 16A; IP20

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 230VAC; 16A; IP20

Both comments and trackbacks are currently closed.