Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; Uπηνίου: 5VDC; Iεπαφών max: 2A; 1A/30VDC

TQ2SAL25ZJ_Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; Uπηνίου: 5VDC; Iεπαφών max: 2A; 1A/30VDC

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; Uπηνίου: 5VDC; Iεπαφών max: 2A; 1A/30VDC

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; Uπηνίου: 5VDC; Iεπαφών max: 2A; 1A/30VDC

Both comments and trackbacks are currently closed.