Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 38A; DILM38

DILM38-01-EA(RDC24)_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 38A; DILM38

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 38A; DILM38

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 38A; DILM38

Both comments and trackbacks are currently closed.