Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 9A; BG; 690V

11BGF0901D024_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 9A; BG; 690V

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 9A; BG; 690V

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 9A; BG; 690V

Both comments and trackbacks are currently closed.