Επαφέας: 3 πόλων; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 9A; για ράγα DIN

J7KNA-09-01 24D_Επαφέας: 3 πόλων; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 9A; για ράγα DIN

Επαφέας: 3 πόλων; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 9A; για ράγα DIN

Επαφέας: 3 πόλων; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 9A; για ράγα DIN

Both comments and trackbacks are currently closed.