Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC x2 + NO; 230VAC

LC1DWK12P7_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC x2 + NO; 230VAC

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC x2 + NO; 230VAC

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC x2 + NO; 230VAC

Both comments and trackbacks are currently closed.