Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 48VAC; 80A

LC1D80E5_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 48VAC; 80A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 48VAC; 80A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 48VAC; 80A

Both comments and trackbacks are currently closed.