Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 110VAC; 12A; 690V

DILM12-01(110V50HZ

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 110VAC; 12A; 690V

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 110VAC; 12A; 690V

Both comments and trackbacks are currently closed.