Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 125VDC; Iεπαφών max: 12A

1SVR405611R8500_Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 125VDC; Iεπαφών max: 12A

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 125VDC; Iεπαφών max: 12A

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 125VDC; Iεπαφών max: 12A

Both comments and trackbacks are currently closed.