Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VAC; 12A; W: 45mm

GMC-12M 24VAC 1A_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VAC; 12A; W: 45mm

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VAC; 12A; W: 45mm

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VAC; 12A; W: 45mm

Both comments and trackbacks are currently closed.