Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 12A; W: 45mm

LP4K1201BW3_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 12A; W: 45mm

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 12A; W: 45mm

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 24VDC; 12A; W: 45mm

Both comments and trackbacks are currently closed.