Ρελέ: Ημιαγωγικό; Uοδήγ: 3÷10VDC; Iοδήγ μέγ: 12mA; 4A; 0÷32VDC

RSR30-D05-D1-02-040-1_Ρελέ: Ημιαγωγικό; Uοδήγ: 3÷10VDC; Iοδήγ μέγ: 12mA; 4A; 0÷32VDC

Ρελέ: Ημιαγωγικό; Uοδήγ: 3÷10VDC; Iοδήγ μέγ: 12mA; 4A; 0÷32VDC

Ρελέ: Ημιαγωγικό; Uοδήγ: 3÷10VDC; Iοδήγ μέγ: 12mA; 4A; 0÷32VDC

Both comments and trackbacks are currently closed.