Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; SPDT; Uπηνίου: 24VAC; Iεπαφών max: 12A

5-1393239-9_Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; SPDT; Uπηνίου: 24VAC; Iεπαφών max: 12A

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; SPDT; Uπηνίου: 24VAC; Iεπαφών max: 12A

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; SPDT; Uπηνίου: 24VAC; Iεπαφών max: 12A

Both comments and trackbacks are currently closed.