Επαφέας: 4 πόλων; NO x4; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 220VDC; 25A

LC1DT25MD_Επαφέας: 4 πόλων; NO x4; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 220VDC; 25A

Επαφέας: 4 πόλων; NO x4; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 220VDC; 25A

Επαφέας: 4 πόλων; NO x4; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 220VDC; 25A

Both comments and trackbacks are currently closed.