Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 3VDC; Iεπαφών max: 1A; PCB

G6K-2P-Y DC3_Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 3VDC; Iεπαφών max: 1A; PCB

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 3VDC; Iεπαφών max: 1A; PCB

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 3VDC; Iεπαφών max: 1A; PCB

Both comments and trackbacks are currently closed.