Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; SPDT; Uπηνίου: 9VDC; Iεπαφών max: 1A; PCB

G5V-1 9VDC_Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; SPDT; Uπηνίου: 9VDC; Iεπαφών max: 1A; PCB

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; SPDT; Uπηνίου: 9VDC; Iεπαφών max: 1A; PCB

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; SPDT; Uπηνίου: 9VDC; Iεπαφών max: 1A; PCB

Both comments and trackbacks are currently closed.