Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 24VDC; 12A

LC1D123BL_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 24VDC; 12A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 24VDC; 12A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 24VDC; 12A

Both comments and trackbacks are currently closed.