Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 110VAC; 40A

MC-40A 110VAC 1A1B_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 110VAC; 40A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 110VAC; 40A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 110VAC; 40A

Both comments and trackbacks are currently closed.