Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 220VDC; 12A; 690V

DILM12-10(220VDC)_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 220VDC; 12A; 690V

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 220VDC; 12A; 690V

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 220VDC; 12A; 690V

Both comments and trackbacks are currently closed.