Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 220VDC; 50A

MC-50A 220VDC 1A1B_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 220VDC; 50A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 220VDC; 50A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO + NC; 220VDC; 50A

Both comments and trackbacks are currently closed.