Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VAC; 17A; DILM17

DILM17-10(24V50/60HZ)_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VAC; 17A; DILM17

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VAC; 17A; DILM17

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NO; 24VAC; 17A; DILM17

Both comments and trackbacks are currently closed.