Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 230VAC; Iεπαφών max: 10A

MY2N 220/240VAC (S)_Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 230VAC; Iεπαφών max: 10A

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 230VAC; Iεπαφών max: 10A

Ρελέ: Ηλεκτρομαγνητικός; DPDT; Uπηνίου: 230VAC; Iεπαφών max: 10A

Both comments and trackbacks are currently closed.