Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 24VDC; 25A

DILM25-11(RDC24)-PI_Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 24VDC; 25A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 24VDC; 25A

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC + NO; 24VDC; 25A

Both comments and trackbacks are currently closed.