Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 230VAC; 38A; 690V

DILM38-01(230V50HZ

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 230VAC; 38A; 690V

Επαφέας: 3 πόλων; NO x3; Βοηθητικοί επαφείς: NC; 230VAC; 38A; 690V

Both comments and trackbacks are currently closed.