Ρελέ: Ημιαγωγικό; Uοδήγ: 15÷32VDC; 25A; 24÷280VAC; Έκδοση: διπλό

D2425DE_Ρελέ: Ημιαγωγικό; Uοδήγ: 15÷32VDC; 25A; 24÷280VAC; Έκδοση: διπλό

Ρελέ: Ημιαγωγικό; Uοδήγ: 15÷32VDC; 25A; 24÷280VAC; Έκδοση: διπλό

Ρελέ: Ημιαγωγικό; Uοδήγ: 15÷32VDC; 25A; 24÷280VAC; Έκδοση: διπλό

Both comments and trackbacks are currently closed.