Αυτομετασχηματιστής; 230VAC; Ισχύς: 600VA; Uδευτερ.1: 110÷115V

ATS600VA-230/110V_Αυτομετασχηματιστής; 230VAC; Ισχύς: 600VA; Uδευτερ.1: 110÷115V

Αυτομετασχηματιστής; 230VAC; Ισχύς: 600VA; Uδευτερ.1: 110÷115V

Αυτομετασχηματιστής; 230VAC; Ισχύς: 600VA; Uδευτερ.1: 110÷115V

Both comments and trackbacks are currently closed.