Μετασχηματιστής: χυτός; 20VA; 230VAC; 24V; Έξοδ: μπάρα αγκίστρωσης

TZB20/ZZ230/24V_Μετασχηματιστής: χυτός; 20VA; 230VAC; 24V; Έξοδ: μπάρα αγκίστρωσης

Μετασχηματιστής: χυτός; 20VA; 230VAC; 24V; Έξοδ: μπάρα αγκίστρωσης

Μετασχηματιστής: χυτός; 20VA; 230VAC; 24V; Έξοδ: μπάρα αγκίστρωσης

Both comments and trackbacks are currently closed.