Μετασχηματιστής ρεύματος; LCTB; I AC: 300A; 5VA; Iπρωτ.τυλ.1: 5A

LCTB-5030300300A55_Μετασχηματιστής ρεύματος; LCTB; I AC: 300A; 5VA; Iπρωτ.τυλ.1: 5A

Μετασχηματιστής ρεύματος; LCTB; I AC: 300A; 5VA; Iπρωτ.τυλ.1: 5A

Μετασχηματιστής ρεύματος; LCTB; I AC: 300A; 5VA; Iπρωτ.τυλ.1: 5A

Both comments and trackbacks are currently closed.