Μετασχηματιστής: τοροειδής; 60VA; 230VAC; 12V; 5A; Έξοδ: αγωγοί

TTS60/Z230/12V_Μετασχηματιστής: τοροειδής; 60VA; 230VAC; 12V; 5A; Έξοδ: αγωγοί

Μετασχηματιστής: τοροειδής; 60VA; 230VAC; 12V; 5A; Έξοδ: αγωγοί

Μετασχηματιστής: τοροειδής; 60VA; 230VAC; 12V; 5A; Έξοδ: αγωγοί

Both comments and trackbacks are currently closed.