Μετασχηματιστής: τοροειδής; 120VA; 230VAC; 12V; 10A; Έξοδ: αγωγοί

TTS120/Z230/12V_Μετασχηματιστής: τοροειδής; 120VA; 230VAC; 12V; 10A; Έξοδ: αγωγοί

Μετασχηματιστής: τοροειδής; 120VA; 230VAC; 12V; 10A; Έξοδ: αγωγοί

Μετασχηματιστής: τοροειδής; 120VA; 230VAC; 12V; 10A; Έξοδ: αγωγοί

Both comments and trackbacks are currently closed.