Μετασχηματιστής: τοροειδής; 300VA; 230VAC; 30V; 30V; 5A; 5A; Ø: 128mm

TTS300/D230/30-30V_Μετασχηματιστής: τοροειδής; 300VA; 230VAC; 30V; 30V; 5A; 5A; Ø: 128mm

Μετασχηματιστής: τοροειδής; 300VA; 230VAC; 30V; 30V; 5A; 5A; Ø: 128mm

Μετασχηματιστής: τοροειδής; 300VA; 230VAC; 30V; 30V; 5A; 5A; Ø: 128mm

Both comments and trackbacks are currently closed.