Σύνδεση: στρογγυλό; φύσα; για αγωγό; PIN: 3; αρσενικά; κόλληση; 150A

DS3101A 36-4P_Σύνδεση: στρογγυλό; φύσα; για αγωγό; PIN: 3; αρσενικά; κόλληση; 150A

Σύνδεση: στρογγυλό; φύσα; για αγωγό; PIN: 3; αρσενικά; κόλληση; 150A

Σύνδεση: στρογγυλό; φύσα; για αγωγό; PIN: 3; αρσενικά; κόλληση; 150A

Both comments and trackbacks are currently closed.