Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 250VAC; 16A; PIN: 3

0522-ES_Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 250VAC; 16A; PIN: 3

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 250VAC; 16A; PIN: 3

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 250VAC; 16A; PIN: 3

Both comments and trackbacks are currently closed.