Σύνδεση: αγωγού-αγωγού; DTM; θηλυκά; φύσα; για αγωγό; PIN: 12; καφέ

DTM06-12SD_Σύνδεση: αγωγού-αγωγού; DTM; θηλυκά; φύσα; για αγωγό; PIN: 12; καφέ

Σύνδεση: αγωγού-αγωγού; DTM; θηλυκά; φύσα; για αγωγό; PIN: 12; καφέ

Σύνδεση: αγωγού-αγωγού; DTM; θηλυκά; φύσα; για αγωγό; PIN: 12; καφέ

Both comments and trackbacks are currently closed.