Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 230VAC; 16A; μαύρο

W-10132_Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 230VAC; 16A; μαύρο

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 230VAC; 16A; μαύρο

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; αρσενικά; φύσα; 2P+PE; 230VAC; 16A; μαύρο

Both comments and trackbacks are currently closed.