Σύνδεση: HDC; ένθετο επαφών; θηλυκά; C146; PIN: 10; 10+PE; 16A; 500V

C14610B0100021_Σύνδεση: HDC; ένθετο επαφών; θηλυκά; C146; PIN: 10; 10+PE; 16A; 500V

Σύνδεση: HDC; ένθετο επαφών; θηλυκά; C146; PIN: 10; 10+PE; 16A; 500V

Σύνδεση: HDC; ένθετο επαφών; θηλυκά; C146; PIN: 10; 10+PE; 16A; 500V

Both comments and trackbacks are currently closed.