Πρίζα; ακίδων; θηλυκά; PIN: 20; ευθύς; 2mm; THT; 1×20; Μηκ.Ολ: 7

DS1002-02-1*20BT1F6_Πρίζα; ακίδων; θηλυκά; PIN: 20; ευθύς; 2mm; THT; 1x20; Μηκ.Ολ: 7

Πρίζα; ακίδων; θηλυκά; PIN: 20; ευθύς; 2mm; THT; 1×20; Μηκ.Ολ: 7

Πρίζα; ακίδων; θηλυκά; PIN: 20; ευθύς; 2mm; THT; 1×20; Μηκ.Ολ: 7

Both comments and trackbacks are currently closed.