Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 10A; 250VAC; IEC 60320

DD12.9111.111_Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 10A; 250VAC; IEC 60320

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 10A; 250VAC; IEC 60320

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 10A; 250VAC; IEC 60320

Both comments and trackbacks are currently closed.