Ακροδέκτης: μούφας; μονωμένη; χαλκός; 6mm2; 12mm; επικασσιτερωμένη

9019220000 H6

Ακροδέκτης: μούφας; μονωμένη; χαλκός; 6mm2; 12mm; επικασσιτερωμένη

Ακροδέκτης: μούφας; μονωμένη; χαλκός; 6mm2; 12mm; επικασσιτερωμένη

Both comments and trackbacks are currently closed.