Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 10A; 250VAC; IEC 60320

PX0580/PC_Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 10A; 250VAC; IEC 60320

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 10A; 250VAC; IEC 60320

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; πρίζα; αρσενικά; 10A; 250VAC; IEC 60320

Both comments and trackbacks are currently closed.