Ακροδέκτης: μούφας; μονωμένη; χαλκός; 25mm2; 16mm; σύσφιξη; κίτρινο

9019280000 H25

Ακροδέκτης: μούφας; μονωμένη; χαλκός; 25mm2; 16mm; σύσφιξη; κίτρινο

Ακροδέκτης: μούφας; μονωμένη; χαλκός; 25mm2; 16mm; σύσφιξη; κίτρινο

Both comments and trackbacks are currently closed.