Φύσα; αγωγού-αγωγού / πλακέτας; θηλυκά; DF11; 2mm; PIN: 26; IDC

DF11-26DS-2R26(05)_Φύσα; αγωγού-αγωγού / πλακέτας; θηλυκά; DF11; 2mm; PIN: 26; IDC

Φύσα; αγωγού-αγωγού / πλακέτας; θηλυκά; DF11; 2mm; PIN: 26; IDC

Φύσα; αγωγού-αγωγού / πλακέτας; θηλυκά; DF11; 2mm; PIN: 26; IDC

Both comments and trackbacks are currently closed.