Σύνδεση: αγωγού-πλακέτας; MDF6; φύσα; θηλυκά; χωρίς επαφές; PIN: 4

MDF6-4DS-3.5C_Σύνδεση: αγωγού-πλακέτας; MDF6; φύσα; θηλυκά; χωρίς επαφές; PIN: 4

Σύνδεση: αγωγού-πλακέτας; MDF6; φύσα; θηλυκά; χωρίς επαφές; PIN: 4

Σύνδεση: αγωγού-πλακέτας; MDF6; φύσα; θηλυκά; χωρίς επαφές; PIN: 4

Both comments and trackbacks are currently closed.