Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; φύσα; θηλυκά; 16A; 250VAC; IEC 60320; 10mm

4790.1100_Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; φύσα; θηλυκά; 16A; 250VAC; IEC 60320; 10mm

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; φύσα; θηλυκά; 16A; 250VAC; IEC 60320; 10mm

Σύνδεση: τροφοδοσίας AC; φύσα; θηλυκά; 16A; 250VAC; IEC 60320; 10mm

Both comments and trackbacks are currently closed.