Πρίζα; αγωγού-πλακέτας; αρσενικά; Sherlock; 2mm; PIN: 2; THT; ευθύς

353620250_Πρίζα; αγωγού-πλακέτας; αρσενικά; Sherlock; 2mm; PIN: 2; THT; ευθύς

Πρίζα; αγωγού-πλακέτας; αρσενικά; Sherlock; 2mm; PIN: 2; THT; ευθύς

Πρίζα; αγωγού-πλακέτας; αρσενικά; Sherlock; 2mm; PIN: 2; THT; ευθύς

Both comments and trackbacks are currently closed.