Σύνδεση: HDC; αρσενικά; PIN: 6; μέγεθος 6; ένθετο επαφών; 600V; 16A

72.310.0653.0_Σύνδεση: HDC; αρσενικά; PIN: 6; μέγεθος 6; ένθετο επαφών; 600V; 16A

Σύνδεση: HDC; αρσενικά; PIN: 6; μέγεθος 6; ένθετο επαφών; 600V; 16A

Σύνδεση: HDC; αρσενικά; PIN: 6; μέγεθος 6; ένθετο επαφών; 600V; 16A

Both comments and trackbacks are currently closed.