Ακροδέκτης: στρογγυλό; θηλυκό; Ø: 4mm; 2mm2; σύσφιξη; για αγωγό

PCE 4020-F-BLU_Ακροδέκτης: στρογγυλό; θηλυκό; Ø: 4mm; 2mm2; σύσφιξη; για αγωγό

Ακροδέκτης: στρογγυλό; θηλυκό; Ø: 4mm; 2mm2; σύσφιξη; για αγωγό

Ακροδέκτης: στρογγυλό; θηλυκό; Ø: 4mm; 2mm2; σύσφιξη; για αγωγό

Both comments and trackbacks are currently closed.